Startside

Opdateret 7. juni 2024


Male og vedligeholdes dag den 15.juni.

Vi vil gerne opfordre til, at alle der kan afse nogle timer denne dag møder op og hjælper bestyrelsen med at få malet lidt forskellige steder, og hvad der ellers trænger til lidt hjælp.

Vi startet kl. 8.00 med kaffe og rundstykker, og så går vi i gang derefter.

Vi håber mange møder op og giver et nap med denne dag, så vore huse også fremover  fremstår velholdte.

 

Generalforsamling i Agger Bådelaug den16 marts 2024 kl. 14.00, som blev indledt med valg af dirigent. og Møller fra Bedsted valgtes enstemmigt.

Generalforsamlingen konstateredes lovligt indvarslet og dagsorden vedtaget.

Bestyrelsens beretning. Ingen spørgsmål. Og den blev godkendt.

Fremlæggelse af regnskab. Der blev spurt ind til fremadrettet budget for 2024.

Der er ikke lavet et specifikt budget, bestyrelsen prioriterer den løbende vedligehold og nødvendige forbrug.

Regnskab godkendt uden yderligere spørgsmål.

 

Der var ikke fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 

Valg til bestyrelse.

Erik Østergård udgår af bestyrelsen og Viggo blev foreslået og valgt.

Bestyrelse fremadrettet:

Helge, Rene, Carsten, Viggo, Mette, Lasse og Mikael


 

Suppleanter Jørgen Kristensen og Poul Erik Thyland genvalgtes.

 

Revisor Brian og Susanne Spetzler  genvalgtes.

Kontingent fremadrettet foreslået uændret og besluttet således.

Efter generalforsamlingen serveredes der smørrebrød og der var god debat og hygge 

Der var 28 fremmødte på dagen.


Formandens beretning kan læses efterfølgende:


Tak for fremmøde

 

Regnskab for 2023 er det 27. årsregnskab i foreningen.

Vi glæder os over at foreningen stadig trives i bedste velgående. Vi har stor opbakning til vore arrangementer. Det er så skønt at se.

Mange af os har jo fulgt med i alle 27 år. Så der er jo også nogle stykker som vi desværre har måtte sige farvel til. Vi har været glade for den tid de har været med og håber at det har været gode minder for hvert enkelt.

I den forbindelse vil jeg gerne sende et tanke til Frits og til familien. Han var med i bestyrelsesarbejdet gennem 26 år. Han deltog altid glad og positiv til møder og arrangementer.  

 

 

Krabbefesten sprang vi over i 2023. 

Der er mange events og ting i området så det er svært at få det placeret. Men for også at være ærlig så var kræfterne ikke til det.  Vi har snakket om det i bestyrelsen hvordan vi måske kan friske op på sådan en sommer event igen. Så forslag er meget velkomne

 

Fiske ta`selv bordet med underholdning osv. var en god aften. Den vil vi helt sikkert vil gentage.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til endnu engang at takke de frivillige lokale kokke, der lavede maden til dette fiskebord. Det var et overdådigt flot bord. Ikke mindst en tak til Rene for den store koordinerings arbejde der er i dette.

 

Søndagscafe

Har som sædvanligt kørt rigtig godt i forløbne sæson. Det har været ganske godt besøgt hen over sæsonen. Der er positiv stemning og vi fornemmer at der er god snak og hygge på disse dage. Ovenikøbet er der også et lille positivt resultat på bundlinjen. Vi er dog opmærksom på at det er blevet væsentligt dyrere at købe ind til dette. 

Tak for det store stykke arbejde der er lavet for at få søndags Cafeen til at køre.

 

Der er jo frisket op med maling osv. på flere af husene Det er dejligt at se husene som helhed fremstår pænt, samt at der er masser af aktivitet.

Dejligt at vi i store træk formår at bevare det ”rigtige udseende” af husene.

Vi har tænkt en del i vedligehold af husene. Fremover vil Bådelauget koordinere en arbejdsdag hvor vi hjælpes med alle de forefaldende gøremål. Der er mange forskellige ting hvor vi selv kan gøre en virkelig god indsats med vedligehold og meget andet.

 

 

Hjemmesiden opdateres til stadighed og den besøges meget flittigt. Så det er et godt sted at holde sig orienteret om hvad der sker i foreningen.

Vi har yderligere snakket om at måske tiden er inde til at vi bruger sociale medier lidt ift vore arrangementer. Helge har annonceret lidt for søndagscafeerne. Det giver positivt oplysning.

 

Jeg vil gerne takke for de mange tilmeldinger og registreringer vi har på mailadresser.

Vi skal nok stadig nå dem der ikke har daglig adgang til mail.

Men vi sparer mange portoudgifter med at kunne sende mails

 

Mht udlejningen i bla.maskinværkstedet så kan vi se at der er ikke mange tomme huller i kalenderen så det er skønt at se de mange forskellige arrangementer der er heroppe.

Og så dejligt at se at de mange foreninger herude benytter os og husene i stor stil.

Der er allerede mange bookninger i kalenderen for 2024.

 

 

Tak for den gode opbakning til jer medlemmer som i har givet til Agger Bådelaug. Ingen nævnt og ingen glemt, men Uden jer havde vi ikke Agger Bådelaug som det vi kender.

 


Vi har genoptaget tilbuddet om at man igen

som medlem af foreningen

kan leje Maskinværkstedet til private arrangementer.

Det vil være i perioden april – oktober.

Pris 2500,- incl rengøring.

Henvendelse omkring leje af lokalerne skal ske til

Helge 20 44 98 22.


 

IMG_5912
IMG_5908
IMG_5906
IMG_5911
IMG_5910
IMG_5909
Stor tilslutning

Lidt om foreningen..................Agger Bådelaug er en lokal forening som blev oprette i 1997 med det formål at samles om at bevare fiskeriet fra kysten med småbåde og det miljø, der er omkring dette.

 

Vi startede i det små, men medlemstallet voksede hurtigt og vi lejede os derfor ind i ”De sorte huse”, så vi havde et sted vi kunne være, både med vores grej og som klublokale. Vi betaler årlig husleje og er samtidig forpligtiget til selv at vedligeholde husene. De fleste af husene er nu lejet af bådelaug’et, så vi kan have vore ”gamle” traktorer  (som bliver brugt til at trække bådene på stranden) - og grej indendørs.

 

Vi var i starten ca. 20 både med aktive fritidsfiskere, som brugte kystfiskeri, når vejret tillod det. I dag er der kun få tilbage, da vi mangler den yngre generation med denne interesse.  Vi er meget afhængige af stille vejr, helst fra øst, da vi går direkte ud fra stranden med vore joller. De fleste har en ældre traktor, som bliver brugt til at skubbe båden i havet, og samtidig trække den op på stranden igen, da vore joller med motor, grej m.m. nemt vejer 300-500kg - nogle mere.

 

Vi starter garnfiskeri efter rødspætter sidst i marts, og når vi kommer nogle uger længere hen, kan vi i en kort periode være heldige at fange nogle fine gråtunger, og enkelte torsk ser vi også i denne periode inde langs kysten, men ikke i større antal. På et tidspunkt begynder de store taskekrabber at indfinde sig, og så et det slut med fiskeri efter rødspætter, da de ødelægger garnene. Sidst i juni sættes specielle kraftige garn efter krabber, hvor man så bruger kløerne, som efterhånden er blevet en delikatesse. I tillæg til dette fiskeri, er der af og til hummere med op. Der pilkes en del torsk, men desværre skal vi længere og længere til havs for at finde dem. Før hen var de at finde på stenene lige uden for kysten, men nu skal vi 8-10 km  ud i havet for at være sikre på af have torsk med i land. Juli/august er højsæson for makreller, og de svigter som regel aldrig, og de fanges som regel lige uden for høfderne, så her kan alle være med. Også sildene hører med til fangsten, når de når ind under land.

 

Mange har valgt at støtte vores forening og medlemstallet er på nuværende ca. 350. Det er lokale, men også rigtig mange ”sommerhusfolk”, som - nyder stemningen ved stranden, hvor de altid kan få en snak med os, når vi har været på fiskeri - nyder synet af de velholdte gamle Sorte Huse m.m. - og som derfor gerne giver et bidrag til at bevare dette.

Størstedelen af indtægter fra medlemmer går til at vedligeholde De sorte huse, som hvert år kræver mange ressourcer – både økonomisk og arbejdsmæssigt, og alt bliver udelukkende udført med frivillig arbejdskraft fra medlemmerne. Derfor er vi også meget afhængige af den store opbakning, for at kunne vedligeholde og bevare De sorte huse i god stand og opretholde det miljø, der er omkring dette sted.

For at påskønne den store opbakning til vores forening, afholder vi flere arrangementer for vore medlemmer.

 

Om sommeren er det Krabbefesten som nok er årets fest, hvor vi har været op til 200 deltagere. Det forgår her i vores klublokale med tilbygning af stort telt, hvis det må være nødvendigt. Menuen består af torskefad, fiskefrikadeller og selvfølgelig krabbeklør – alt hvad man kan spise, og bagefter kan man få sig en sving om.

I vinterhalvåret afvikles ca.10 ”søndags-cafe’er” som består i, at vi steger lidt fisk og fiskefrikadeller, og så kan man i et par timer sidde og hygge sig med venner og have lidt socialt samvær.

I Agger og andre kystbyer er der tradition for at hænge fisk til tørre på "tøjsnoren". Når de første er klar, har vi de sidste år afholt Tørfiskedag, hvor man så kan komme og smage denne delikatesse.

I efteråret afholder vi stort Fiske-ta-selv bord, hvor lokale har tilberedt forskellige slags fisk. Dette arrangement som også er meget populær, trækker altid mange til.

Om sommeren var vi i en del år arrangør af en fiskekonkurrence, som startede tidligt morgen, og hvis vejret tillod det. Vi tog gerne nogle med ud i vore både, så man også kunne få den oplevelse – både fiskeri og søsyge……..Desværre blev tilslutningen mindre og mindre, og vi har valgt at droppe dette arrangement, men tager det måske op igen senere, hvis der igen opstår interesse.

 


Et medlemsskab af Agger Bådelaug koster 200 kr. om året.

Som medlem kan du deltage i de forskellige arrangementer vi afholder - krabbefest, torskegilde, søndagscafe'er m.fl., og samtidig er du med til at bevare miljøet omkring kystfiskeriet og De Sorte Huse.

Størstedelen af medlemskontingentet går til vedligeholdelse af De Sorte Huse, som vi har lejet os ind i

Vi betaler en husleje, og samtidig er vi forpligtiget til at vedligeholde husene. Dette er et stort stykke arbejde, da det er gamle træhuse, men ved stor frivillig indsats fra vore medlemmer, er det lykkedes godt indtil nu.

I 2003 modtog vi en "pris" fra Sydthy Kommune for god vedligeholdelse af husene, og det må da siges at være et skulderklap.


Er du interesseret i at blive medlem og støtte foreningen, er du velkommen til at rette henvendelse til enten


Formand    Mikael Mortensen    tlf.  97 94 16 47 / 20 31 84 50     email:  mikael@agger-baadelaug.dk


eller


Kasserer    Helge Thomsen        tlf  97 94 27 38 / 20 44 98 22     email: helge@agger-baadelaug.dk

Lidt af Aggers historie.   


Fortalt af Helge Thomsen

 

Er man aggerboer er man selvfølgelig facineret af vores skønne natur omkring os, men vi er også bevidst om de stærke naturkræfter, som vi er naboer til. Vi har hørt beretninger fra vores slægtninger, og læst beretninger og historier fra den tid, hvor næsten alle familier var berørt, nogle ved deres erhverv som fisker, andre måtte flytte fra hus og hjem på grund af havet. Jeg vil nu skrive lidt om kirkens skæbne.

 

Den gamle kirke fra Vester Agger. Havstokken nåede kirkedøren i 1825.

 

 

Samme år, d.27 og 28. November 1825, kom den storm, der skulle komme til at besegle den gamle kirkes skæbne. Resten af det vestlige kirkegårdsdige styrtede ned, en hel del af kirkegården forsvandt i havet. Selvfølgelig havde man i sognet længe set, at kirkens dage var talte, og sognepræsten Peter Cristian Bendix, der var præst i Vestervig- Agger fra 1799-1833, de sidste år som Amtsprovst , og fra  hvis udførlige beretninger vi har så god kendskab til disse års ødelæggelser.

Det blev indberettet til Kongen d. 11 februar 1825 hvor det blev påpeget nødvendigheden af, at flytte kirken, der nu stod som sognets yderste post, mod et hav der havde overskyllet de sidste eng strækninger og ødelagt de få stykker agerjord der var tilbage, og samme år blev det gamle kanal dannet Endnu gik der 3år før man besluttede, at lukke kirken den var blevet for farligt at bruge, nu skulle Aggerboerne til Vestervig for at komme til gudstjenester og kirkelige forretninger.

 

Det gamle kirke stod nu tilbage tom og forladt, der var kun havet, som tog de sidste mure, slægter så på, når slægters grave forsvandt i havet.( Thisted Amtsavis skrev. Intet sted trues landet som ved det ulykkelige Agger. Den nulevende slægt har set sine fædres grave bortskyllede, og hvor den for kort tid siden sang lovsange og bad til havets herre, der svømmer nu hajen, og bølgen bryder i vild rasen.

 

Det var jo ikke kun kirken der forsvandt, nej der var byerne Nabe, forladt 1775. Toft. Forladt.1826. Bolm forladt. ? Vester Agger. 1899. Nr.Langer. Ødelagt.1868. Det er jo næsten ikke til at forstå, at når man måler fra den nuværende  kystlinje, er der ca, 2 kilometer ud til de daværende byer.

 

 

Den nuværende kanal blev dannet 1862 ved en kraftig storm, og tilbagetrækningen af kysten forsatte uhindret indtil 1886 hvor V:B:V: blev dannet, hvor man forsøgte med de midler man havde dengang, at bygge høfder, for at stoppe lidt af erosionen af kysten..

 

 

Dette var en lille del af vores historie, der er jo sket meget siden 1886, som kan fortælles senere.